Borůvky, regrese a karma

Různí lidé dělají stejné věci různě. A názory na určité téma se také mohou mezi lidmi hodně lišit. Tím tématem je zde regresní terapie. Nedávno při trhání borůvek, kdy člověku hlavou volně probíhají různá témata, jsem si o tom trochu přemýšlela.

Letos se nám borůvek v naší horské zahradě opravdu urodilo. Je jich tolik, že se vyplatí trhat je česačem (hřebenem). Jednou zaberete a máte jich naráz plno. Ano, je to přesně ten česač, o kterém jste už určitě někdy slyšeli v televizi, jak je nevhodný, protože při sklizni ničí borůvčí.

Samozřejmě – můžete jím rvát a škubat tak, že odtrhnete celé kusy rostlin. Anebo, pokud to umíte, můžete pracovat jemně, nabírat lehce kuličky jenom na koncích větviček, a pak neutrhnete prakticky ani lístek. Záleží zkrátka na tom, jak nástroj používáte. Mně slouží dobře už roky. Nebo myslíte, že bych si ničila vlastní zahradu?

V případě regresní techniky je rovněž důležité, KDO s ní pracuje a JAK ji používá.

Regresemi se zabývají různí lidé. Od klientů se někdy dovídám, že už na regresi dříve byli, že to trvalo mnoho hodin, nebo že terapeut je stále dokola nutil, ať si něco z minulosti vybaví, nebo je sice dovedl k nějakému starému zážitku, ale nijak ho s nimi nezpracoval.

A jindy zase, že něco zpracovali, ale stejně jim to v jejich problému nepomohlo. Jedna klientka mi dokonce osobně vyprávěla, jak provádí s lidmi regrese, což se prý naučila podle nějaké nahrávky …

Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Absolvovala jsem už před mnoha lety výcvik pod vedením A. Dragomireckého, průkopníka regresí u nás. Jeho metoda, oficiálně nazvaná „hlubinná abreaktivní psychoterapie“, má svůj filozofický i teoretický základ a hlavně pevná pravidla.

Vše jsme museli dokonale zvládnout, nacvičit na sobě i na ostatních v průběhu mnoha výcvikových hodin a nabyté znalosti také prokázat v závěrečném testu. Navazovaly pokračovací kurzy a další setkání. A samozřejmě roky vlastní praxe.

Nedávno se jeden člověk vyjádřil, že lidem k odstranění jejich problémů regresi vůbec nedoporučuje. Je to prý v rozporu s tím, co hlásá jeho známý uznávaný léčitel. Protože se regresní terapii věnuji dvacet let, začalo mě to celé zajímat.

Léčitel

praví mj. toto:

  • Žijeme tento život, abychom napravili a odžili své karmické hříchy a rozpustili karmické příčiny.
  • Život zde na Zemi je pro nás „polepšovna“. Je potřeba si něco odžít, něco se naučit.
  • Proto nás musí potkávat příhody a trápení, která nás posunou dál.
  • Přicházím si sem prožít to utrpení. Až když si uvědomím, že JÁ jsem jeho příčinou, tehdy už nemusím nikoho nenávidět, naučím se odpouštět sobě i ostatním, a tím otupím sílu karmy - zákona příčiny a následku. K oslabení karmy vede také soucit, pochopení, dobrosrdečnost.
  • Léčení je práce s tím, aby se člověk dokázal podívat na svůj život nebo na svou situaci jinak.
  • Když zůstává ve své chybě a nechce nic změnit, pak nemůže být uzdraven.
  • Bez patřičného poučení nemůže být zbaven své bolesti.
  • Trpící musí o uzdravení sám požádat.
  • Pro uzdravení musí něco udělat; není to zadarmo
  • Každý si máme tvořit svůj život a tvořit své zdraví. A své zdraví tvoříme třeba už jen tím, že jsme ochotni si pro zlepšení svého stavu uvařit doporučený čaj.

Dlouze jsem znovu přemýšlela o těchto tezích, které mi nejsou neznámé, a hledala jsem, kde by mohl být ten rozpor mezi nimi a použitím regresních metod. Ráda totiž pracuji s vědomím, že na své postupy, které nabízím, se můžu 100%-ně a po všech stránkách spolehnout.

Vidím to takto

Člověk se určitou dobu trápí a zažívá špatné pocity nebo stavy či nechtěné reakce. Jednoho dne se rozhodne s nimi zatočit. Zkouší to všelijak, a nakonec – když to nejde – hledá a pátrá, až narazí třeba na mě. Až se rozkýve a osmělí, objedná se. Pak musí dorazit – často i z větší dálky. Pak si musí při terapii vše odžít.

Konkrétně bdělá regrese je pro dotyčného poměrně velká práce a „babrání“ se ve starých emocích. Zadarmo to tedy rozhodně nedostává …. (Ale tím vás nechci odradit, bdělá regrese není nic nezvládnutelného. Na konci vás čeká úleva. A nejen to - viz dále.)

Zpracováním starých nepříjemných prožitků dochází k tomu, že člověk odhodí svou zášť a vztek vůči někomu, smíří se s ním, a tak se dokáže po letech zase normálně bavit se svým dávným „nepřítelem“. Objeví v sobě třeba i další emoce, jako soucit s dotyčným, touhu mu pomoci atd.

Problematické situace začne zvládat v klidu, nebude už na nikoho útočit a zachová si chladnou hlavu. Zahojením starých traumat a nepříjemných zkušeností změní svůj přístup a své smýšlení. Vymaní se ze starých vzorců a získá náhled.

Je znovu schopen pocítit lásku k druhým tam, kde předtím nebyla, a podle toho se chovat. A jestliže je láska nejvyšším principem a my společně v našich sezeních tohoto stavu dosáhneme, pak se ptám, kde by měl být ten rozpor?

Je potřeba si také uvědomit, že v našich sezeních se primárně nezabýváme léčením nemocí. Plně uznávám, že nemoci mají své duchovní příčiny. Já ovšem většinou lidem pomáhám řešit nepříjemné pocity, stavy a reakce.

Důležitým faktorem je podle mého názoru skutečnost, že člověk si své staré záležitosti při regresi zpracovává sám, a to při bdělé regresi vědomě, při hypnotické v podvědomé úrovni. Já z něj nic „nesnímám“, pouze ho k tomuto jeho zpracování vedu.

Není bez zajímavosti, že ten, kdo si v ideálním případě zpracuje pomocí regrese všechna svá stará psychická „zranění“ (stresující či traumatizující situace), posílí si tím natolik svou vitalitu, že už prakticky neonemocní.

V našich sezeních se v naprosté většině případů pohybujeme při regresi v období od narození do současnosti. Výjimečně pracujeme i se zážitky staršími. Klient podstupuje zpracování svých starých prožitků na základě vlastního rozhodnutí.

Chce tvořit své "zdraví". Chce se se svou minulostí vypořádat tak, aby mu už nevstupovala do života, a chce pro to něco udělat. I při hypnóze vždy nejprve ověřujeme, zda jeho podvědomí je ochotno dané téma řešit.

Zastávám názor, že vše je tak, jak má být. To, že se dotyčný o možnosti regrese vůbec dozvěděl, to, že mě našel, že se rozhodl přijet, a nakonec i to, že mu regrese pomůže. Nic z toho není náhoda. A kolik takových lidí se v populaci najde?

Přestože se při regresích nezabýváme přímo léčením nemocí, ještě jednou se k této problematice vracím. Také totiž znám nějaké léčitele. A co říkají?

První z nich se právě díky regresím (a dalším vlivům) dostal tam, kde dnes je. Mimochodem onen výše zmiňovaný výcvik jsme tehdy absolvovali společně. Sám říká, že je v současnosti trvale napojen na „zdroj“. To mu umožňuje pomáhat druhým.

Druhý léčitel prohlašuje: Když si má někdo něčím projít, tak si tím projde a nikdo mu nepomůže, i kdyby se všichni léčitelé třeba stavěli na hlavu.

Ten třetí o uzdravování nemocí říká:
Každý se uzdravuje sám. Žádný léčitel a žádný lékař nikoho neuzdraví. Všechny nemoci začínají v naší hlavě. Své myšlení ovlivňujeme stresem a strachem. Tím měníme přicházející jemnou energii na hrubší a vytváříme v sobě bloky.

Při uzdravování je potřeba vždy začít nejdříve na energetické rovině, která je nejčastějším spouštěcím mechanizmem nemoci. Druhým častým spouštěčem bývá organizmus přetížený škodlivinami. Po komplexní nápravě na všech rovinách pak dochází k samovolnému uzdravení. Vrací se přirozená regenerace i obranyschopnost tak, aby nenastala recidiva.

Není-li odstraněna příčina na energetické rovině a na rovině fyzického těla, nemůže dojít k uzdravení. (Pozn.: tento léčitel pracuje s lidmi tak, že je vede svými přesnými pokyny ke krokům, kterými si pomohou sami.)

Můj tip pro všechny: v případě vašeho zájmu můžete pracovat na rozpouštění vlastní karmy prostřednictvím meditací. Meditace také mají tu moc.

Závěr

Na regresní terapii ke mně přicházejí lidé, kteří na sobě chtějí pracovat, zbavit se strachů a jiných nežádoucích pocitů, vymanit se ze svých nefunkčních stereotypů a narovnat své vztahy s lidmi. Snažím se jim v tom pomoci.

Komu z vás se zdá, že je to v rozporu s vyššími duchovními principy a zákony, napište mi, prosím, váš názor do komentářů. Cítíte-li se být tím, kdo to může nějak soudit.

K diskuzi nejen na toto téma vás srdečně zvu do naší uzavřené skupiny Odemkni své podvědomí Budu se na vás těšit.

Autor: Lada Gracy Skulilová

Jsem expertkou v oblasti psychických, psychosomatických a vztahových problémů a jejich řešení. ||| Mou vášní je odhalování a odstraňování skrytých podvědomých vzorců z dětství, které lidem brání v jejich štěstí a jsou zdrojem většiny problémů v dospělém věku. ||| Dokážu také poradit rodičům, jak tyto vzorce nevkládat do psychiky jejich dětí. Jsem autorkou e-booku Výchova bez negativních podvědomých vzorců aneb Vyvarujte se nechtěných rodičovských chyb. ||| Jsem autorkou efektivní terapeutické techniky regresní přepis v hypnóze. ||| Můj příběh si přečtěte zde >> |||

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.