Můj příběh

Jako alternativní psychoterapeutka pomáhám ve své soukromé praxi lidem efektivně řešit a odstraňovat jejich problémy – a zdaleka ne jen ty psychické, a to poněkud odlišným způsobem, než je u psychologů běžné.

Jak jsem se k tomu dostala?

Při své práci se zabývám především podvědomím člověka. Základem mého přístupu se stala hlubinná abreaktivní psychoterapie (technika z řad alternativních), jejíž kurz jsem absolvovala už v 90. letech, v době studií na psychologické fakultě. Jde o tzv. regresní metodu, která umožňuje pracovat zpětně s minulými prožitky, zapsanými v podvědomí, a nacházet a odstraňovat I takové příčiny, které jsou uloženy v naší dávné historii.

Postupně jsem propojila poznatky z této techniky s principy ericksonovské hypnoterapie, obohatila je dále o svou vlastní teorii podvědomých vzorců a tak vznikla velmi efektivní originální metoda terapeutické práce, kterou jsem za roky používání detailně propracovala a v praxi s klienty nesčetněkrát prověřila – „regresní přepis v hypnóze“.

A jak se zrodila zmíněná teorie podvědomých vzorců, která je pro mou práci velmi významná? Díky zkoumání a zpracovávání minulosti svých klientů jsem postupem času vypozorovala zřetelné souvislosti mezi tím, co aktuálně řešili, a tím, co v dětském věku zažívali doma nebo ve škole. Pochopila jsem řídící význam skrytých podvědomých vzorců, které si každý z nás nese ze svého dětství.

Tak jsem se naučila nahlížet na jejich problémy zcela novou optikou, což mi dnes umožňuje rychle a cíleně odstraňovat zdroje potíží, se kterými za mnou přicházejí.

Ale mám i osobní zkušenost …

Sama podobným způsobem přistupuji ke zvládání nejrůznějších nástrah osudu i v osobním životě. Vím, že všechno, co se mi děje, co mě potkává nebo s čím nejsem ve svém životě spokojena, má kořeny v mé vlastní minulosti, a tak mám zlepšení své situace zcela ve svých rukou.

Jediné, co můžeš změnit, je změnit sebe. Většinou tím změníš úplně všechno.

Svou terapeutickou techniku regresního přepisu jsem už mnohokrát využila i sama na sobě, k řešení svých osobních záležitostí.

Nebyla jsem totiž vždycky tou úspěšnou a sebejistou ženou, kterou jsem dnes. V dřívějších dobách jsem se potýkala s celou řadou problémů a můj osobní příběh je pro mě stejným zdrojem poučení, jako byly příběhy mých klientů.

V mládí jsem byla uzavřené a nejisté děvče

se silnou svazující sebekontrolou a nízkou sebedůvěrou. Neměla jsem dlouho jasno v tom, co vlastně v životě chci, jak by měla vypadat má profese, ani jaký by měl být můj partner. Později jsem pochopila, že moje tehdejší tápání i zablokovanost byly důsledkem toho, že jsem v dětství vyrůstala s „cizím“ otčímem, kterého si maminka našla poté, co nás můj otec opustil. Byly to pro mě roky života v nevyhovující situaci, vedle člověka, ke kterému jsem si nenašla vztah.

Když jsem se díky práci na sobě dostala časem z nejhoršího, zapracovala na svém sebevědomí a nakonec se i šťastně vdala, myslela jsem si, že už jsem za vodou. Že nepříznivá minulost včetně mého starého já je definitivně pryč a já už budu šťastná navždy. Omyl. Po dlouhých patnácti letech manželství mě moje minulost (rozuměj dětství) dohnala znovu a zaútočila na můj partnerský vztah.

Všechny negativní dětské prožitky a hluboko v podvědomí uložená přesvědčení, která souvisela s odchodem mého otce, příchodem otčíma a mou nespokojeností v celé situaci, se začala bezděčně promítat do našeho manželského soužití. „Nevšímá si mě. Nedostávám to, co si zasloužím – ani pozornost, ani lásku. Nesdílí se mnou svůj svět. Jsem druhořadá. Nemůžu se o něj opřít. Žiju s někým, kdo mi nevyhovuje. Nejsem doma spokojená.“ Jak důvěrně jsem tyto pocity a stavy znala z dětských let!

A bylo jich daleko víc.

Jako správné podvědomé vzorce vypluly na povrch až po letech a coby zakořeněné způsoby prožívání byly zdrojem mé narůstající nespokojenosti v partnerství. A když k tomu připočítám blokující podvědomé vzorce mého muže, které nasbíral také v dětství, bylo na průšvih zaděláno. Náš vztah se postupně začal sypat jako domeček z karet.

V počátcích naší krize a úpadku vzájemné sounáležitosti jsem hledala chybu především v manželovi a jeho přístupu. Vše jsem si dlouze rozebírala a ujasňovala za mnoha bezesných a probrečených nocí a marně hledala cesty, jak dát náš vztah zase do pořádku.

Pak ale zvítězil můj profesní zvyk pátrat po příčinách uložených ve vlastní minulosti a v raných prožitcích.

A najednou mi všechno bylo jasné.

Začala jsem – stejně jako u svých klientů – hledat souvislosti mezi nepříznivou realitou a tím, co bylo v dětství. To, čeho jsem si stále více všímala v práci, a sice že naše podvědomé přednastavení vlastně řídí a určuje, co prožíváme, platilo i v mém případě. A tak mi po dlouhých měsících trápení a přemýšlení došlo, že se jen projevuje to, co v sobě ještě stále nemám zahojeno ze své minulosti.

Začala jsem sama na sobě aplikovat svůj terapeutický postup,

který jsem v průběhu let vytvořila a praxí vyprecizovala za účelem rychlého a trvalého řešení problémů mých klientů. Ujasňovala jsem si stále přesněji své konkrétní nežádoucí podvědomé vzorce, nefunkční staré postuláty a naučené role a postupně jsem je také díky své terapii odstraňovala.

Zpracování těchto starých zakořeněných šablon mi pomohlo výrazně se posunout a řešit efektivně své potíže. I když celý proces není v současnosti ještě úplně u konce, už teď můžu říct, že se cítím lépe a moje trápení je pryč. Je to pro mě další potvrzení toho, že mé know how funguje.

A tak dnes mohu nabízet nejen vlastní unikátní terapeutickou techniku, léty zdokonalenou a prověřenou, ale současně také netradiční náhled na příčiny problémů, které lidi trápí.

Tento alternativní přístup, který řeší problémy zcela jinak, než je u dnešních psychologů běžné, a který už roky poskytuji v rámci terapeutických konzultací, spolehlivě pomohl mnoha desítkám lidí v případě nejrůznějších osobních trablů.

Své praxí ověřené poznatky ohledně vzniku, důsledků a odstraňování negativních podvědomých vzorců, které bohatě využívám v sezeních s klienty, jsem se také rozhodla šířit mezi lidi se zájmem o osobní rozvoj a práci na sobě. Náhled, který jsem já sama získávala roky, vám mohu zprostředkovat v přehledné a přístupné formě, abyste i vy mohli pozitivně ovlivňovat jednotlivé sféry vašeho života – od vlastních pocitů v nejrůznějších situacích, přes vztahy, pracovní oblast či sféru financí atd.

Ve svých e-knihách vám přináším informace o tom, jak na své problémy a jejich řešení nahlížet novým způsobem a jak si sami pomoci od starých a nefunkčních vzorců, jež vám dosud bránily žít šťastný a spokojený život. Úvodem do této tématiky je můj eBook zdarma „Buďte strůjcem svého štěstí aneb Proč se vyplatí zabývat se vlastním podvědomím“, který si můžete volně stáhnout tady.

Nemusíte už dlouze pátrat, co stojí za nepříznivými okolnostmi, které vás potkávají, nebo proč se vám nedaří, jak byste chtěli. Nemusíte složitě hledat možnosti, jak z toho ven. Objevila jsem tuto účinnou cestu a chci se teď s vámi o ni podělit. Předám vám klíč k vysvobození od toho, co vás trápí.