Můj příběh

Jsem psycholožka a už 20 let se úspěšně věnuji alternativní psychoterapii. Postupně jsem na základě praxe dospěla do bodu, kdy nazírám na různé osobní problémy a jejich příčiny ze zcela jiného úhlu než klasická psychologie.

Dnes vím, že většina problémů a trápení lidí je důsledkem jejich vlastní minulosti,

resp. dětství a že za jejich nespokojeností v životě stojí především jejich chybné podvědomé vzorce uložené v hloubi psychiky právě od dětských let. A přesvědčila jsem se o tom i na vlastní kůži ve svém osobním životě.

Na všechny nepříznivé situace, kterým člověk v životě čelí, pohlížím jako na výzvu osudu a upozornění na to, co si má dotyčný sám v sobě (a ve své minulosti) zpracovat. Díky tomu jsem převzala plnou zodpovědnost za vše, co se v mém bytí odehrává.

S využitím těchto poznatků a díky vlastní originální terapeutické technice (která má základ v alternativní hlubinné abreaktivní psychoterapii a ericksonovské hypnoterapii) jsem se propracovala v úspěšnou a sebevědomou ženu, žiji naplňující život podle svých představ a dosahuji svých záměrů. Jako psycholožka dokážu tímto způsobem také velmi efektivně pomoci druhým, a to včetně záležitostí, se kterými by u klasického psychologa (případně psychiatra) nepochodili, nebo které by si s oblastí psychiky vůbec nespojovali.

Než jsem se však v průběhu své praxe dobrala nynějšího poněkud netradičního psychologického přístupu, sbírala jsem poučení na mnoha případech svých klientů i na případu vlastním. Nebyla jsem totiž vždycky tím, kdo si věří, nebojí se přijímat výzvy a cítí se jistě ve všech situacích. A když jsem v minulosti bojovala s osobními problémy, vinila jsem z nich všechno a všechny kolem, jen ne sebe nebo to, co si nesu z minulosti.

V mládí jsem byla uzavřené a nejisté děvče

se silnou svazující sebekontrolou a nízkou sebedůvěrou. Neměla jsem dlouho jasno v tom, co vlastně v životě chci, jak by měla vypadat má profese, ani jaký by měl být můj partner. Později jsem pochopila, že moje tehdejší tápání i zablokovanost byly důsledkem toho, že jsem v dětství vyrůstala s „cizím“ otčímem, kterého si maminka našla poté, co nás můj otec opustil. Byly to pro mě roky života v nevyhovující situaci, vedle člověka, ke kterému jsem si nenašla vztah.

Když jsem se díky práci na sobě dostala časem z nejhoršího, zapracovala na svém sebevědomí a nakonec se i šťastně vdala, myslela jsem si, že už jsem za vodou. Že nepříznivá minulost včetně mého starého já je definitivně pryč a já už budu šťastná navždy. Omyl. Po dlouhých patnácti letech manželství mě moje minulost (rozuměj dětství) dohnala znovu a zaútočila na můj partnerský vztah.

Všechny negativní dětské prožitky a hluboko v podvědomí uložená přesvědčení, která souvisela s odchodem mého otce, příchodem otčíma a mou nespokojeností v celé situaci, se začala bezděčně promítat do našeho manželského soužití. „Nevšímá si mě. Nedostávám to, co si zasloužím – ani pozornost, ani lásku. Nesdílí se mnou svůj svět. Jsem druhořadá. Nemůžu se o něj opřít. Žiju s někým, kdo mi nevyhovuje. Nejsem doma spokojená.“ Jak důvěrně jsem tyto pocity a stavy znala z dětských let!

A bylo jich daleko víc.

Jako správné podvědomé vzorce vypluly na povrch až po letech a coby zakořeněné způsoby prožívání byly zdrojem mé narůstající nespokojenosti v partnerství. A když k tomu připočítám blokující podvědomé vzorce mého muže, které nasbíral také v dětství, bylo na průšvih zaděláno. Náš vztah se postupně začal sypat jako domeček z karet.

V počátcích naší krize a úpadku vzájemné sounáležitosti jsem hledala chybu především v manželovi a jeho přístupu. Vše jsem si dlouze rozebírala a ujasňovala za mnoha bezesných a probrečených nocí a marně hledala cesty, jak dát náš vztah zase do pořádku.

Pak ale zvítězil můj profesní zvyk pátrat po příčinách uložených ve vlastní minulosti a v raných prožitcích. Začala jsem – stejně jako u svých klientů – hledat souvislosti mezi nepříznivou realitou a tím, co bylo v dětství. To, čeho jsem si stále více všímala v práci, a sice že naše podvědomé přednastavení vlastně řídí a určuje, co prožíváme, platilo i v mém případě. A tak mi po dlouhých měsících trápení a přemýšlení došlo, že se jen projevuje to, co v sobě ještě stále nemám zahojeno ze své minulosti.

Začala jsem sama na sobě aplikovat svůj terapeutický postup,

který jsem v průběhu let vytvořila a praxí vyprecizovala za účelem rychlého a trvalého řešení problémů mých klientů. Ujasňovala jsem si stále přesněji své konkrétní nežádoucí podvědomé vzorce, nefunkční staré postuláty a naučené role a postupně jsem je také díky své terapii odstraňovala.

Zpracování těchto starých zakořeněných šablon mi pomohlo výrazně se posunout a řešit efektivně své potíže. I když celý proces není v současnosti ještě úplně u konce, už teď můžu říct, že se cítím lépe a moje trápení je pryč. Je to pro mě další potvrzení toho, že mé know how funguje.

A tak dnes mohu nabízet nejen vlastní unikátní terapeutickou techniku, léty zdokonalenou a prověřenou, ale současně také netradiční náhled na příčiny problémů, které lidi trápí. Tento alternativní přístup, který řeší problémy zcela jinak, než je běžné, a který poskytuji v rámci terapeutických konzultací, už spolehlivě pomohl mnoha desítkám lidí v případě nejrůznějších osobních trablů.

Své praxí ověřené poznatky ohledně vzniku, důsledků a odstraňování negativních podvědomých vzorců, které bohatě využívám v sezeních s klienty, jsem se také rozhodla šířit mezi lidi se zájmem o osobní rozvoj a práci na sobě. Náhled, který jsem já sama získávala roky, vám mohu zprostředkovat v přehledné a přístupné formě, abyste i vy mohli pozitivně ovlivňovat jednotlivé sféry vašeho života – od vlastních pocitů v nejrůznějších situacích, přes vztahy, pracovní oblast či sféru financí atd.

Ve svých e-knihách vám přináším informace o tom, jak na své problémy a jejich řešení nahlížet novým způsobem a jak si sami pomoci od starých a nefunkčních vzorců, jež vám dosud bránily žít šťastný a spokojený život.

Nemusíte už dlouze pátrat, co stojí za nepříznivými okolnostmi, které vás potkávají, nebo proč se vám nedaří, jak byste chtěli. Nemusíte složitě hledat možnosti, jak z toho ven. Objevila jsem tuto účinnou cestu a chci se teď s vámi o ni podělit. Předám vám klíč k vysvobození od toho, co vás trápí.