Trochu toho čarování (2)

Když se vám zdá, že se váš život neodvíjí podle vašich představ, zkuste si trochu zakouzlit! V pokračování naší okružní cesty po zázracích všedních dnů se zaměříme na plnění přání, na téma zdraví a taky hojnosti.

Jak si přičarovat úspěch a splnění přání

Usilujete o něco a zatím vám to nevychází? Nejste v tom úspěšní a dosud jste jen selhávali? Zkuste na dosažení svého cíle, ať už je jakýkoliv, zapracovat trochu jinak než dosud. Nabízím čtyři možnosti, račte si vybrat. Můžete je i vzájemně kombinovat.

1. Vision board

Svému snu musíte věnovat pozornost. Být s ním v kontaktu. Ladit se na něj. Nestačí, že víte, že váš sen tam někde vzadu v hlavě je. Platí, že čemu věnujete pozornost, to roste. Takže je potřeba o svůj sen nebo záměr pravidelně pečovat. Prožívat ho už tady a teď!

A to je důvod, proč si někteří lidé vytvářejí své vision boardy, nástěnky přání. Své cíle tam totiž mají neustále na očích. Pořád si je připomínají.

Jakmile se sami často nacházíme ve vibracích, které našemu snu odpovídají, přitahujeme si ho k sobě.

O tom, jak přesně svůj vision board vytvořit, najdete dnes množství informací i sami. Proto teď pojďme dál.

2. Pokud něco chceš, musíš se nejprve cítit tak, jako že už to máš.

Princip je podobný jako u vision boardu – totiž naladit se na svůj sen. V tomto případě jde o strategii, která vám přinese dosažení cíle prostřednictvím pocitů, které vám takový cíl způsobí.

Obnáší to vytvořit si jasnou vizi a věnovat pravidelně čas vžívání se do této představy - např. vždy ráno po probuzení a večer před spaním. Anebo klidně i jindy:

Sedněte si, zavřete oči, zvolna a plně dýchejte. Potom si začněte představovat, že váš sen už je splněn. Už ho žijete. Máte to. Jste tam. Vaše přání se zrealizovalo a vy jste dosáhli svého vytouženého záměru. Uvědomujte si, jak se v takové situaci cítíte, jak vám je.

Představujte si sami sebe v té roli – jste tím, kdo „už to má“. Tady a teď. Prožívejte v duchu ty pozitivní emoce, které vám to přináší – svou radost, spokojenost, štěstí atd. A pak si přes den co nejčastěji tyto pocity připomínejte a snažte se přelaďovat do odpovídajícího nadšeného nebo spokojeného stavu, kdykoliv si vzpomenete.

Uvidíte, že jste schopni si patřičné pocity svou vůlí navodit. A vaše převládající naladění k vám ten vytoužený cíl za nějakou dobu přitáhne.
Připomnělo mi to radu z jedné chytré knížky:

Chcete být šťastní? Tak buďte!

O tom, jak jsem si cestou vžívání se do své vize zhmotnila jeden svůj velký sen, píšu ve starším článku Ještě pořád nevěříte, že myšlenky tvoří realitu?

3. Tvoření ve stavu vysokých emocí

  Sedněte si pohodlně a položte na střed hrudníku - na srdce jednu dlaň a přes ni i druhou. Musí vám to být krásně příjemné. Zavřete oči. Začněte zhluboka a klidně nadechovat do srdce.

  Postupně se začněte zaměřovat na myšlenky týkající se lásky, dobra, radosti apod. Při každém nádechu si můžete v duchu opakovat některé z těchto slov. Nebo si představíte vzpomínku na situaci, kdy jste zažívali radost. Můžete také poděkovat postupně za věci, za které jste vděční.

  Jakmile se po pár minutách dostanete do "povznesené nálady", začněte myslet na své přání - na svůj zformulovaný cíl. Můžete si ho v duchu několikrát opakovat, případně si sama sebe v takové roli představovat. Můžete poprosit Vesmír (Prosím, dej, ať jsem ....).

  Toto cvičení v délce 3 nebo i více minut opakujte každý den, po několik dní (ideálně tři týdny).

4. Odbourávání překážek

Definujte si, v čem přesně selháváte. Na jaký problém na své cestě za úspěchem nebo za svým snem opakovaně narážíte. Co je to, co vám brání dosáhnout vaší vize. Prozkoumejte tyto bloky - určete si, jestli je to nějaká vaše typická tendence, nebo nežádoucí reakce, nějaké omezující vnitřní přesvědčení nebo určitá opakující se role, ve které se ocitáte.

Možná to bude i nějaký váš typický strach či obava, anebo zjistíte, že se pokaždé odehraje nějaký podobný scénář, který vám zmaří vaše záměry.

Tohle všechno jsou podvědomé vzorce. Každý z nich je možné odstranit, a tím si otevřít cestu k dosažení vytouženého záměru. Takovým rychlým vysvobozením ze svazujících podvědomých omezení je třeba regresní přepis.

 

Jak si přičarovat zdraví

Čarování při dosahování zdraví spočívá hlavně v tom, že používáme úplně jednoduché postupy, které v sobě ale ukrývají velkou a netušenou sílu.

Ať už jste zdraví a chcete si svůj dobrý stav trvale udržet, anebo se chcete zbavit svých tělesných nebo psychických neduhů, je tady pro vás několik tipů:

Autopatie
Odhození oslabující psychické zátěže
Technika spojování se srdcem
Dechová technika
Duchovní techniky

Autopatie

Jako první zmíním alternativní metodu nazvanou autopatie. Je to nenáročný způsob, jak si sám pomoci k tělesné i duševní harmonii, jak posílit vitalitu své bytosti a tím i její odolnost. Autopatie navrací zdraví nezávisle na tom, v čem je váš problém.

Osobně v autopatii opravdu vidím takové malé kouzlo. Je velmi nezvyklá svým prováděním, dále principem, na kterém je založena, a hlavně tím, co všechno dokáže. A umí toho hodně. Zvládá chronické zdravotní potíže, vylaďuje psychickou sféru od nejrůznějších potíží až k optimálnímu pohodovému stavu, harmonizuje jemnohmotnou sféru, řeší akutní onemocnění a působí i preventivně.

Její obrovskou výhodou je, že člověka zbaví jeho problémů i tehdy, když se neví, z čeho vlastně pramení a co je příčinou. O její neuvěřitelné účinnosti se ale musí přesvědčit už každý sám. Více o autopatii najdete zde.

Odhození oslabující psychické zátěže

Vitální sílu své bytosti, která je pro udržení nebo dosažení zdraví velmi důležitá, můžete posílit i jiným způsobem. O oslabující psychické zátěži už byla řeč v prvním dílu článku. Jsou to nepříjemné vzpomínky, uložené v podvědomí, které jste si nasbírali v minulosti a které si táhnete dál s sebou. Větší či menší nálož svých starých trápení, bolestí nebo traumat jste mohli nasbírat už v dětství.

Tyto dřívější nepříjemné prožitky a všechny negativní podvědomé vzorce zatěžují psychiku, dusí vaši vitalitu a zvyšují náchylnost k nemocem těla i psychické sféry.

Cest, jak se takové zátěže zbavit, je vícero. Efektivní možností je i regresní přepis nebo regresní terapie. A než si vyčistíte svou podvědomou paměť od negativních zápisů, můžete si v mém článku z dubna 2020 Proč se nebojím nákazy přečíst, jak jinak ještě posílit odolnost, chránit si účinně zdraví a bránit se třeba proti virům.

Technika spojování se srdcem

Své zdraví můžete posilovat i dalšími drobnými kroky, jako je každodenní meditace, používání afirmací typu „Jsem zdravý a tak to i zůstane“, „Jsem v bezvadné kondici“ apod., nebo vyzkoušet techniku propojování se svým srdcem.

Toto cvičení vám přinese především vnitřní stabilitu. Po určité době jeho opakování si na své stabilní nastavení natolik zvyknete, že se pro vás stane samozřejmostí. A s vnitřní stabilitou přijde i zlepšení fyzického a duševního zdraví. A jak postupovat?

V klidu se posadíte a na chvíli v představě spojíte všechny své části k sobě do srdce. Takto spojená si dále představíte své propojení se středem Země, tedy směrem dolů, a směrem vzhůru se obdobně propojíte s Univerzem. Jako byste směrem od sebe vystřelila na obě dvě strany neviditelnou strunu.

Technika spojení se srdcem má samoléčebné účinky.

Duchovní techniky

Další „kouzelné“ možnosti, jak se léčit nebo přispět k léčebnému procesu, jsou z oblasti duchovních technik. Použila jsem je například loni na jaře, když jsem si při lyžování v Rakousku poranila koleno.

Tenkrát po vydatném nočním sněžení zůstal na sjezdovkách neupravený hluboký sníh a mně se při sjíždění podařilo vytočit v závěji nohu takovým způsobem, že to odneslo pravé koleno. Naštěstí jsem ten den v pokrčené pozici mohla s nohou celkem bez problémů i dál lyžovat, ale večer při běžné chůzi se s ní kvůli bolesti a zatuhlosti už téměř nedalo hýbat.

Bylo před námi ještě pár dní na lyžích, a tak jsem potřebovala být zase fit. Přece nebudu místo lyžování sedět v hotelu! Po večeři jsem se dobelhala do pokoje a před spaním jsem použila na bolavé koleno kombinaci tří léčebných technik.

1. Naprogramovaná voda:

zklidníš se a soustředíš se do sebe. Opustíš myšlenky. Ve spojených dlaních držíš sklenici s obyčejnou vodou. Se zavřenýma očima nasměruješ zrak do 6. čakry mezi obočím. V duchu předáš vodě informaci o tom, jaký účinek má následně ve tvém těle provést – u mě to bylo vyléčit koleno a navrátit ho do bezproblémového normálního stavu. Požádáš vodu o tuto službu. Pak sklenici vypiješ.

2. Léčení bílým světlem:

představuješ si se zavřenýma očima, že do problematické oblasti tvého těla proudí zvenku bílé světlo a prozařuje ji. Ve tvé představě může mít světlo formu zářící a pulzující koule, nebo světelného kuželu vycházejícího z pomyslné baterky apod.

Představuješ si, jak bílá záře prostupuje povrchem těla dovnitř a rozšiřuje se dál do hloubky, kde potřebuješ vyléčit. Můžeš provádět opakovaně několikrát denně pár minut.

3. Léčba Kristovskou energií:

ztišíš se a se zavřenýma očima, soustředěný do sebe, poprosíš o Kristovu lásku. Pak si představíš, jak z tvého ukazováčku vyzařuje Kristovská léčivá energie. Tímto prstem chvíli kroužíš ve směru hodinových ručiček cca 10 cm nad postiženou oblastí a představuješ si vyzařování léčivé energie do nemocného místa. „Nyní léčím toto místo láskou Kristovou“ – zopakuješ „zaklínadlo“ třikrát.

Když jsem se v noci probudila a šla jsem se napít, abych otestovala, jak je na tom koleno, s úlevou a s radostí jsem zjistila, že nohou můžu úplně normálně hýbat a nic mě nebolí. Od mojí večerní „léčby“ uplynulo jen pár hodin. Žádný otok, po zatuhlosti ani památky.

Sice jsem pro jistotu používala po zbytek lyžování pružný obvaz na zpevnění, ale nejspíš už ani nebyl potřeba. Zájezd jsem si parádně užila a koleno je zcela v pořádku dodnes.

Jsem přesvědčena, že své zdraví máme z největší části ve svých rukou. Staré přísloví říká: „veselá mysl, půl zdraví“. Ruku na srdce - využíváme opravdu naplno tento jednoduchý návod a v něm ukrytou moudrost předků?

Ten, kdo se dokáže trvale udržet ve stavu tzv. vysokých vibrací, což jsou emoce jako láska, krása, dobro, vděčnost, radost apod., má prakticky vyhráno. Nic ho neskolí. Prostě jak se cítíš, to přitahuješ. Kouzlo? Realita?

Jak si přičarovat hojnost

A poučka o tom, že jak se člověk cítí, to si taky přitahuje, platí i ve sféře peněz, bohatství a hojnosti. Nejjednodušší cestou k tomu být bohatý je připadat si tak. To se ovšem hůř dělá než popisuje, hlavně když zatím nejste na takové úrovni materiálního zabezpečení, jak byste si přáli. Naštěstí ale máte v rukávu jedno eso, se kterým můžete udělat kouzelný tah, a tím esem je vděčnost.

Vděčnost je nástroj, který vás dostane přesně do toho pocitu, jaký k přilákání bohatství potřebujete. Když si uvědomíte, co všecko máte a jak jste na tom vlastně dobře, zaplaví vás lehce povznesené emoce. A to je přesně ono. Vděčnost, doprovázená radostí, že tohle všechno máte.

V naší rodině se na vděčnost jaksi nehrálo. Ne že bychom si neuměli slušně poděkovat, to samozřejmě ano. Ale naučit se uvědomění pozitivních věcí, které ke mně přicházejí, a být za ně vděčná, to bylo pro mě ještě několik let zpátky něco zcela nového. Za tu dobu už jsem se ale přesvědčila, že to funguje.

Poděkovat můžete v duchu i za zdánlivé samozřejmosti, které jsou součástí našich životů – střecha nad hlavou, teplá voda, dostatek jídla, nebo zdravé ruce a nohy, zdravé děti atd. atd. Námětů se najde dost a dost.

Čím častěji pocítíte vděčnost za cokoliv, co máte, co jste dostali, co se vám povedlo apod., čím častěji se zaradujete, jak už jste tím vším bohatí, tím více budujete svou pozici člověka zahrnovaného hojností.

Doporučuje se například sepsat si každý den seznam toho, co dobrého vám uplynulých 24 hodin přineslo. Tím také totiž aktivujete důležitý princip, který zazněl už na počátku. Pamatujete?

Čemu věnujete pozornost, to narůstá.

Dejte ovšem pozor, protože tohle pravidlo platí také opačně – tedy ve vztahu k nežádoucímu dění. A proto je dobré nezabývat se příliš svými problémy a přestat se soustředit stále jen na to, co vám na vašem životě vadí.

Překážkou na cestě k hojnosti může být u některých lidí jejich podvědomé nastavení. Možná byli z dětství zvyklí, že peníze jsou problém, že na to a na to prostě teď nemáme, že bohatství je dosažitelné jen těžko atd.

Nepříznivá finanční situace nebo jindy zase opakované poučky rodičů o nutnosti tvrdě do úmoru pracovat na každou korunu vytvářejí v dětské duši podvědomou normu, která v budoucnu jeho život řídí.

Jestli si na něco takového taky z domova pamatujete, je na čase své finanční bloky odstranit a otevřít se hojnosti nejen na vědomé, ale také na podvědomé úrovni. I toto téma bývá předmětem našich terapeutických sezení, kde máme možnost nefunkční mindset ohledně bohatství změnit.

Informace o tom, jak se prožitky z rané minulosti automaticky promítají do našich dospělých životů, včetně příkladů ze života, najdete přehledně shrnuté v eBooku zdarma Proč se mi to děje aneb 5 nežádoucích projevů skrytých podvědomých vzorců.

A tady mé dvoudílné povídání o kouzelných zkratkách na cestě k tomu, co si přejete nebo co potřebujete, končí. Když si budete vědomi, že vaše realita toho má na pozadí mnohem víc, než se vám běžně jeví, můžete ji začít účinně přetvářet ve svůj prospěch.

Přečtěte si také:

Autor: Lada Gracy Skulilová

Jsem expertkou v oblasti psychických, psychosomatických a vztahových problémů a jejich řešení. ||| Mou vášní je odhalování a odstraňování skrytých podvědomých vzorců z dětství, které lidem brání v jejich štěstí a jsou zdrojem většiny problémů v dospělém věku. ||| Dokážu také poradit rodičům, jak tyto vzorce nevkládat do psychiky jejich dětí. Jsem autorkou e-booku Výchova bez negativních podvědomých vzorců aneb Vyvarujte se nechtěných rodičovských chyb. ||| Jsem autorkou efektivní terapeutické techniky regresní přepis v hypnóze. ||| Můj příběh si přečtěte zde >> |||

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.